LEMBAGA PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN MALAYSIA

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia,  Aras 5, Menara KBS, Putrajaya.
Tel : 03-8871 3540 / 3556 / 3579     Faks : 03-8888 8772    


PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN

SLIP MENDUDUKI PEPERIKSAAN
Sila isi No Kad Pengenalan : Cth : 841101019999