LEMBAGA PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN MALAYSIA

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia,  Aras 5, Menara KBS, Putrajaya.
Tel : 03-8871 3547 / 3556     Faks : 03-8888 8772    


PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN

 

PERMOHONAN DITUTUP PADA 15 OKTOBER 2020.