LEMBAGA PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN MALAYSIA

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia,  Aras 5, Menara KBS, Putrajaya.
Tel : 03-8871 3547 / 3556     Faks : 03-8888 8772     email : exam@kbs.gov.my


PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN

 

.