PERHATIAN KEPADA CALON-CALON PEPERIKSAAN :
1.Pemohon diminta untuk membaca Makluman Peperiksaan dengan teliti sebelum memohon.


2.Senarai buku Akta YANG DIBENARKAN DIBAWA MASUK ke Dewan Peperiksaan.


3.Sila klik butang bawah untuk mengisi Permohonan Peperiksaan Subjek Jabatan.