PERHATIAN KEPADA CALON-CALON PEPERIKSAAN :
1.Pemohon diminta untuk membaca Makluman Peperiksaan dengan teliti sebelum memohon.


2.Senarai buku Akta YANG DIBENARKAN DIBAWA MASUK ke Dewan Peperiksaan.


3.Sila klik butang bawah untuk mengisi Permohonan Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan.